БЪРЗА ДОСТАВКА

Обикновено успяваме да доставим всички поръчани стоки, за които имаме наличност, в рамките на 2-5 работни дни. Това става само и единствено след успешното свързване и обаждане по телефон, на служител на електронен магазин Mobifon.bg и след потвърждение на поръчката от клиента, който я е направил в електронен магазин Mobifon.bg


4. ДОСТАВКА (текст от ОБЩИ УСЛОВИЯ)

4.1. Доставки се извършват само на географската територия на Република България.

4.2. Доставката се извършва чрез куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ има договорни отношения или чрез транспорт на ТЪРГОВЕЦА. При личен избор на куриерска фирма от ПОЛЗВАТЕЛЯ, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения, не са валидни обявените условия за доставка и рекламация.

4.3. Цената за доставка, е включена в общата стойност на стоката, освен когато ТЪРГОВЕЦЪТ е обявил преференциални условия с безплатна доставка.

4.4. ТЪРГОВЕЦЪТ доставя поръчаните от ПОЛЗВАТЕЛЯ стоки на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ адрес. Доставчикът може да достави поръчаните от ПОЛЗВАТЕЛЯ стоки и до офис на куриерската фирма, с която търговеца има договорни отношения, в случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯ е избрал този метод на доставка. Доставката се изчислява автоматично при завършване на поръчката, като включва и сумата начислена като такса за наложен платеж от куриерската фирма. ТЪРГОВЕЦЪТ използва услугите на куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС. Стойността на доставката за територията на Република България на куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС се определя по нейни общи условия, които всеки ПОЛЗВАТЕЛ може да открие на техния уеб сайт. Стойността на доставката на стоки е винаги с включена и задължителна застраховка на пратката. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на всеки ПОЛЗВАТЕЛ фиксирана отстъпка от формиралата се крайна сума за доставка на стоката, която е в размер на 30% и автоматично бива приспадната от крайната сума за доставка.

4.5. Поръчаните и заплатени стоки се доставят на територията на Република България в рамките на 72 часа от момента на поръчката, като доставката до някои населени места, които не се посещават от куриери всеки ден е в рамките на 72 – 96 часа.

4.6. Посочените срокове се прилагат съобразно обявени графици на куриерската фирма за отдалечени населени места и официални празнични дни, когато се извършват доставки от куриерската фирма, с която ТЪРГОВЕЦА осъществява доставката на стока на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

4.7. В случай на забавяне на доставката, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да уведоми ПОЛЗВАТЕЛЯ, независимо от причините на забавянето.

4.8. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение, породено от действията на куриер или куриерска фирма.

4.9. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ информация по електронна поща за изпращането на стоките и за движението на доставката (номер на товарителница и връзка за проследяване на пратката) в деня, в който стоките са предадени на куриерската фирма, с която ТЪРГОВЕЦА доставя своите стоки.

4.10. В случай, че поръчаната от ПОЛЗВАТЕЛЯТ стока не е налична, ТЪРГОВЕЦА уведомява за това ПОЛЗВАТЕЛЯ в срок до 5 работни дни след получаване на поръчката. Доставчикът не носи отговорност при изчерпване на количествата на дадена стока.

4.11. В случай, че са изминали повече от 30 дни от сключването на договора и стоката не е била доставена, ПОЛЗВАТЕЛЯТ изисква от ТЪРГОВЕЦА доставката и предаването на стоката да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако ТЪРГОВЕЦЪТ не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, ПОЛЗВАТЕЛЯ има право да развали договора, като ТЪРГОВЕЦА възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ всички заплатени суми, ако има такива.

4.12. Поръчки, които са изпратени до офис на куриерската фирма, ще бъдат задържани в офиса на куриера за не повече от седем (7) дни. След изтичане на този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да анулира поръчката, като ще уведоми ПОЛЗВАТЕЛЯ за това в срок от три (3) дни.

4.13. За поръчки направени до адрес, стоките се предават на ПОЛЗВАТЕЛЯТ срещу подпис, с който се удостоверява, че стоките са получени. Заедно с поръчаните стоки, ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава и следните документи, а именно: оригинална фактура (при изрично желание на ПОЛЗВАТЕЛЯ), товарителница и разписка за пощенски превод на стойността на дължимата сума. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ ТЪРГОВЕЦЪТ от задължението да издава касова бележка. В случай, че стоката не може да бъде връчена лично на ПОЛЗВАТЕЛЯТ, Доставчикът, в лице на куриерската фирма, се свързва с ПОЛЗВАТЕЛЯ по телефон и стоката се връчва на лица, които са посочени от ПОЛЗВАТЕЛЯ, като се посочва името на лицето, което е получило доставката и връзката му с ПОЛЗВАТЕЛЯ. В случай, че стоката не може да бъде доставена при първото посещение не по вина на ТЪРГОВЕЦЪТ и/или куриера (в случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯ не отговаря на позвъняването по телефона когато ПОЛЗВАТЕЛЯ не е открит на адреса), лицето, което извършва доставката оставя писмено известие, в което се съдържа телефон за връзка, на който ПОЛЗВАТЕЛЯ следва да позвъни в срок от три (3) работни дни, за да бъде уговорена нова дата за доставка. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯ не позвъни на посочения в известието телефонен номер, в срок от три (3) работни дни, то стоката се оставя в най-близкия офис на куриера, като стоката ще остане в офиса на куриера за период от три (3) работни дни, след което поръчката ще се счита за анулирана, а стоката ще бъде върната на ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ за това в срок от три (3) работни дни.

4.14. ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ оглежда доставената стока за транспортни повреди или други щети и предявява претенции в присъствието на куриер, или лице, доставящо пратката.

4.15. С полагането на подпис на приемо-предавателен документ, ПОЛЗВАТЕЛЯТ овластява куриера да предаде от негово име на ТЪРГОВЕЦА сумата по общата стойност за доставената стока, при избран метод на плащане наложен платеж.

4.16. В случай, че ПОЛЗВТЕЛЯТ откаже да приеме поръчаната стока, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и лицето, извършващо доставка я връща на ТЪРГОВЕЦА.

4.17. Рискът от загуба или повреда на стоката преминава от ТЪРГОВЕЦА върху ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ в момента, в който той или посочено от него лице, различно от превозвача, приеме стоката.

Доставката е валидна при следните условия:

Поръчки на стойност под 20.00 лева не се обработват. Цените за доставка не са валидни, когато ТЪРГОВЕЦЪТ е обявил преференциални условия с безплатна доставка.